Ochrana hráče

Odpovědné hraní

Společnost Slovak Games s.r.o. si plně uvědomuje svou odpovědnost jako legálního provozovatele hazardních her. Jakkoli jsou hazardní aktivity jako je sázení, účast v loteriích či hraní karetních a jiných her celospolečenským fenoménem, ​​jsme si vědomi rizika vzniku závislosti na riskování a napětí při hře a sázení nedomyslitelně spjatými s těmito aktivitami. Nejspolehlivější ochranou před vytvořením závislosti je vždy zodpovědný přístup hráče. Každý uživatel by vždy měl přistupovat ke hře na základě svého svobodného a informovaného rozhodnutí, a to s přihlédnutím ke svým finančním možnostem. Jsme přesvědčeni, že v rozumné míře není hraní a sázení důvodem ke znepokojení a obavám. Jako odpovědná společnost se řídíme všemi příslušnými místními i mezinárodními předpisy a normami, včetně zákona 30/2019 Sb., o hazardních hrách. Hráčům nabízíme celou řadu funkcí, které jim napomáhají udržet hraní a sázení v rozumné míře a pod vlastní kontrolou.

Mějte hraní pod kontrolou

Následující otázky jsou od mezinárodní organizace Gamblers Anonymous. Gamblers Anonymous je společenství mužů a žen, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním zotavit se z problému s hazardem.

1. Ztratili jste někdy čas z práce nebo ze školy kvůli hraní?

2. Znepříjemnil vám někdy hazardní život váš domácí život?

3. Ovlivnily hazardní hry vaši pověst?

4. Cítili jste někdy po hraní výčitky svědomí?

5. Hráli jste někdy, abyste získali peníze, kterými byste mohli zaplatit dluhy nebo jinak vyřešit finanční problémy?

6. Způsobilo hraní hazardních her pokles vašich ambicí nebo efektivity?

7. Cítili jste po prohře, že se musíte co nejdříve vrátit a vyhrát zpět své prohry?

8. Měl jsi po výhře silné nutkání vrátit se a vyhrát víc?

9. Hráli jste často hazardní hry, dokud nebyly všechny vaše peníze pryč?

10. Půjčili jste si někdy na financování svého hraní?

11. Prodali jste někdy něco k financování hazardu?

12. Zdráhali jste se použít „peníze z hazardu“ na běžné výdaje?

13. Způsobilo, že jste kvůli hazardním hrám nedbalý na blaho své nebo své rodiny?

14. Hráli jste někdy déle, než jste plánovali?

15. Hráli jste někdy, abyste unikli starostem, problémům, nudě, osamělosti, smutku nebo ztrátě?

16. Spáchali jste nebo uvažovali jste o spáchání protiprávního jednání na financování hazardních her?

17. Způsobovalo vám hraní hazardních her problémy se spánkem?

18. Vyvolávají ve vás hádky, zklamání nebo frustrace nutkání hrát?

19. Měl jsi někdy nutkání oslavit nějaké štěstí několika hodinami hazardu?

20. Uvažoval jste někdy o sebevzničení nebo sebevraždě v důsledku vašeho hraní?

Pokud si zodpovíte ANO na sedm a více z následujících otázek, tak můžete mít s hraním problémy. Tyto otázky jsou však pouze orientační, diagnózu ohledně problematického hraní může stanovit pouze odborník.